Organisaties

Hieronder volgt beknopte informatie over Zijnsgeoriënteerde coaching, trainingen en tarieven.

Zijnsoriëntatie geeft een eigen invulling aan coachen. Behalve dat het adequaat kan inspelen op de vraag naar kortdurende coachende begeleiding en daarvoor de nodige vaardigheden in huis heeft, bestaat de specialiteit uit het aanbieden van langduriger, diepgaande coachcontracten.
Zijnsoriëntatie is in principe voor elke coachvraag geschikt. Op welke plek in de organisatie de cliënt zich ook bevindt, het blijkt dat ieder die kennismaakt met Zijnsgeoriënteerde coaching een diepgaande verandering doormaakt en er door geïnspireerd wordt. Dit wordt bevestigd door de groeiende belangstelling voor coaching vanuit deze visie.

Waar gedragsverandering bij coaching vaak de belangrijkste invalshoek is, is verandering van gedrag bij Zijnsoriëntatie eerder een vanzelfsprekend gevolg van wat op een dieper niveau bij de cliënt onderzocht is. Er ontstaat op deze manier een natuurlijk verlangen om (meer) vanuit de eigen essentie te leven en werken en daar passend gedrag bij te ontwikkelen. Dit is waarschijnlijk het meest waardevolle dat iemand aan zichzelf, collega’s en leidinggevenden en daarmee aan de organisatie als geheel kan bijdragen.

Visie op organisaties: het holon
Binnen Zijnsoriëntatie wordt het ‘holon’ als uitganspunt genomen. Een holon is een geheel dat tegelijkertijd deel is van een groter geheel. Het grotere geheel is van een hogere orde dan de kleinere entiteiten: het overstijgt en omvat deze. Belangrijk is dat zowel de hogere als de lagere delen van elkaar afhankelijk zijn. Toegepast op de werksituatie: een werknemer is onderdeel van een team, dat is onderdeel van een afdeling/unit, verschillende afdelingen/units vormen de organisatie die weer is ingebed in het grotere geheel van overkoepelende organisatievormen enzovoort.
Vanuit de holonvisie worden organisaties gezien als levend. Dit blijft niet alleen beperkt tot werk en organisatie, maar geldt voor alles: we zijn als individu uiteindelijk deel van de mensheid die deze aarde bewoont en daarmee ook deel van de aarde. Wanneer we gaan zien dat we altijd deel uitmaken van een groter geheel worden we losgeweekt uit onze directe eigenbelangen en krijgen we oog en verantwoordelijkheidsgevoel voor het grotere geheel waarvan we deel uitmaken. Het is een optiekverhoging die noodzakelijk is om goed in een organisatie te kunnen functioneren en ons potentieel volledig te kunnen/willen inzetten. Deze visie nodigt ons uit te zien wat het geheel dient of juist verzwakt. Wanneer we ons afstemmen op het holon dan stemmen we ons af op een kwalitatief hoger niveau van ontwikkeling, zonder daarbij het kleinere geheel uit het oog te verliezen. We raken gemotiveerd om de hogere waarden van het grotere geheel te dienen in plaats van ons vast te bijten in ons eigenbelang.

 

Tarieven:

Coaching

sessieduur 90 minuten 

180 euro per sessie

Trainingen

 

Tarief in overleg (afhankelijk van groepsgrootte)

Deze bedragen zijn gebaseerd op een uurtarief van 120 euro excl. btw.

Coachingsessies vinden plaats in mijn praktijk in Leiden.
Voor meditatie op de werkplek en trainingen zijn de tarieven exclusief vooroverleg en reiskosten.

Ik heb cliënten die werkzaam zijn bij de landelijke overheid (Ministeries, Provincie), in het onderwijs (o.a. werknemers van de TU Delft en de Haagse Hogeschool), Alrijne Zorggroep en in het bedrijfsleven.